8. Al Aziz
Al Aziz artinya Allah Yang Maha Perkasa